Category Archives: Genel

  • -

Dijital Pazarlama Tezi Hazırlama

Category : Genel

Dijital Pazarlama Tezi Hazırlama
Şirketlerin, işletmelerin ve kurumların daha profesyonel bir şekilde idare edilebilmesi, satış girdilerinin takip edilebilmesi, modern pazarlama yöntemlerinin şirket bünyesinde uygulanabilmesi için üniversitelerde pazarlama bölümünde eğitim verilmekte ve öğrenciler bu konuda tez hazırlama aşamalarını gerçekleştirmektedir. Global ölçekteki ekonomik faaliyetlerin en önemli unsurlarının başında gelen pazarlama günümüzde modern uygulamalarla ve oldukça efektif yöntemlerle sunulmaktadır. Bu sebeple pazarlama bölümünde eğitim alan öğrenciler şirketlere ait olan ürünlerin sınıflandırılmasını, standardize edilmesini ve daha sonra farklı pazar profillerine açılmasını sağlamak için çeşitli dersler almaktadır. Kariyer ve iş olanakları bakımından önemli bir bölüm olan pazarlamada okutulmakta olan temel dersler arasında matematik, maliye, istatistik, hukuk, bilgisayar gibi temel derslere yer verilmektedir. Ayrıca pazarlama ile oldukça yakın bir ilişki içerisinde bulunan reklamcılık, kalite kontrol ve standardizasyon, pazar araştırması gibi mesleki dersler de sunulmaktadır. Bu noktada pazarlama tezi hazırlama aşamasına gelmiş olan öğrenciler kurumumuzla iletişime geçebilmektedir.

Tez

Tez


Geleceğin Mesleklerinden Pazarlama İçin Tez Yazımı

Pazarlama bölümünden mezun olanlar şirketlerde ve işletmelerde pazarlama yönetimi uzmanı ve pazarlama meslek elemanı olarak görev yapabilmektedir. Ancak günümüzde internetin gelişmesiyle beraber özellikle sosyal ağların ticari firmaların da merkezine oturması sebebiyle pazarlama bölümünde sosyal ağ yönetimi gibi önemli olan etkinliklere ve derslere de yer verilmektedir. Bundan dolayı kariyer bakımından pazarlama bölümünden mezun olanlar şirketlerin sosyal medya danışmanlığını yapabilmekte aynı zamanda çok yakın bir ilişki içerisinde bulundukları müşteri hizmetleri departmanlarında da görev alabilmektedirler. Ülkemizde özel ve devlet üniversitelerinde sunulmakta olan pazarlama bölümünde kariyer olanakları yüksek lisans ve doktora seviyesinde bulunmaktadır. Programlar sırasında öğrencilerin en çok zorlandığı aşama tez yazım dönemidir. Bu dönemde pazarlama tezi hazırlama talebiyle kurumumuzla iletişime geçildiğinde profesyonel tez danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Tez hazırlama

Tez hazırlama

Pazarlama Tezi Danışmanlık Hizmetleri
Kurumuz tarafından sunulmakta olan profesyonel pazarlama tezi hazırlama danışmanlık hizmetlerinde literatür taraması ile işe başlanmaktadır. Daha sonra tezin yazım aşamasında gerekli olan bütün istatistik ve analizler kurumumuzun profesyonelleri tarafından sağlanmakta, öğrenciye gerekli destek sunulmaktadır. Ayrıca üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde editoryal destek yine kurumumuzdaki uzmanlar tarafından verilmektedir. Tüm bu aşamalarla beraber tez yazımı tamamlanarak savunma aşamasında öğrencimize %100 başarı garantisi verilmektedir.


  • -

Neden Seo Eğitimi

Category : Genel

Bireysel seo eğitimi
Bireysel seo eğitimi’nde amaç seo (Arama Motoru Optimizasyonu) öğrenmek isteyen kişilerin bire bir olarak eğitilmesidir. Bireysel seo eğitimi’ne katılmak isteyen adaylar; giriş seviyesi dışında bir seviyeden başlamak istiyorlarsa mutlaka ekip tarafından seviye belirlemesi yapılır. Seo eğitimi’nde sadece öğretim yer almaz, uygulama esastır. Özellikle ileri seviye eğitiminde yapılan “%100 Seo Uyumlu Site Kurma” uygulaması ile seo’nun her adımını eğitmenlerimiz ile birlikte uygulama ve tekrar öğrenme şansı elde edersiniz.

Seo Kurs

Seo Kurs

Kimler Katılabilir?
Okuduğu ünide bölümden memnun olmayıp “seo uzmanı” olmak isteyen öğrenciler, (yüzbinler mevcut),
Çalıştığı firmaya ve kendine değer katmak isteyen; pazarlama uzmanları, web geliştiricileri,
İnternet üzerinden iş yapmak isteyen girişimciler, (mesela e-ticaret),
Web sitesini üst sıralara çıkarmak isteyen girişimciler,
Kendi web sitelerini açarak, internet’ten reklam geliri elde etmek isteyen yayıncı adayları..
Bu listeyi istediğimiz kadar çoğaltabiliriz..

Eğitimi Tamamladıktan Sonra Ne Olur?
Seo ve Sem uzmanı arayan yüzlerce firmada çalışmaya başlayabilirsiniz,
Kendinizi ya da çalıştığınız firmanın web sitesini üst sıralara çıkarabilirsiniz,
Kendinize yeni web siteleri açarak; Google tabanlı reklam gelirleri elde edebilirsiniz.

Hangi Tür Kurumlar İçin Uygundur?

İnternet firmaları,
İnternet tabanlı pazarlama faaliyeti yürüten veya yürütme isteyen firmalar,
Mevcut trafiğini ve internet potansiyelini yükseltmek isteyen firmalar,
Kurumsal Seo eğitimlerimiz, kurumunuzdaki personellerin Arama Motoru Optimizasyonu hakkındaki yetkinliklerini artırarak; arama motorlarından daha yüksek verim almanızı sağlamaya odaklanmıştır. Eğitim Konuları sayfamızda inceleyeceğeniz üzere üç farklı eğitim türümüzden dilediğinizi seçebilirsiniz.

Seo Kursları

SEO

Kurumsal Seo Eğitimleri esnasında eğitimler kurumunuzun web sitesi üzerinden örneklenerek ilerler. Eğitim esnasında web sitenizdeki eksikleri, yanlışları, potansiyel geliştirmeleri, rakiplerinizin durumunu, anahtar kelime analizlerinizi personeliniz ile birlikte yapılmış olur. Google dostu bir site yaratmak ve sahip olduğunu siteyi google da daha değerli hale getirmek ile ilgili gerekli tüm know-how’u personelinize aktarmanız; bugün ve gelecekte, rakiplerinizin hep önünde olmanızı sağlar.


  • -

Satış Geliştirme

Satış Geliştirme
Bu kavram, hızlı bir iletişim sürecinde tüketicilere (müşterilere) erişmekle ilgilidir. İşletmenin hedef müşterilerinin karar verme sürecini etkilemeyi öngörür. Böylece marka, ürün ve firma bilinirliğini artırmaya çalışır. Promosyon (satış geliştirme) çalışmaları; perakendeci müşterilere, yeni ürüne, tutunmuş mevcut ürüne veya işletmenin ürünlerini satan aracılara yönelik olabilir. Özetle, promosyon (satış geliştirme); “Ne yaparsam daha çok satarım?”, “İşletmemin veya markamın bilinirliğini nasıl artırabilirim?” gibi sorunlara cevap olmaya çalışan faaliyetler topluluğudur.

Satış geliştirme faaliyetlerinde başarılı olmak isteyen bir işletme, kendisini çevreleyen (müşteriler, rakipler, tedarikçiler gibi) dış çevre aktörlerinin farkında olmak zorunda… Dış çevrede mevcut unsurlardan müşteriler ve rakipleri, satış geliştirme faaliyetlerinde özellikle göz önünde bulundurmak gerekir.

Neden Satış Geliştirme?
Satış geliştirme çalışmalarının ilk sıradaki amaçlarından birisi; işletmenin, ürünün, hizmetin veya markanın farkındalığını artırmaktır. Benzer biçimde; ürün veya marka bağlılığının yaratılması da bu çalışmalar sırasında hedeflenir. İşletme, bir yandan kendisine yönelik bir bağlılık yaratmaya çalışırken diğer yandan rakiplerden farklılaşmayı, onların satış geliştirme faaliyetlerine karşı önlem geliştirmeyi ve rakip ürünlere bağlılığı aşağı çekmeyi öngörür. Bazı sektörlerde mevsimler veya bölgeler arası dengesizlikleri düzenlemek için promosyon kampanyaları düzenlenebiliyor. Dönemsel olarak nakit akışı sorunu yaşayan firmalar, promosyon kampanyaları ile bunu aşmaya çalışıyorlar. Satış geliştirme (promosyon) için bunlardan başka amaçlar da sayabiliriz. Burada bir noktanın gözden kaçmaması gerekiyor. Satış geliştirmenin hedefi satışı artırmaktır. Ama bu, her ne pahasına bir artış çabası olamaz. Satış artışının mantığını oluşturan gerçek; firmanın kalıcılığını, sürdürülebilirliğini ve büyüyebilirliğini hedefliyor olmaktır. İşletme, satış geliştirme faaliyetlerinin sonucunu katma değer artışı olarak görmek zorundadır.

Satış Geliştirme Yöntemleri Nelerdir ?
Temel bazı satış geliştirme teknikleri şunlardır:

Hediye Ürün : Tüketiciler ödedikleri miktar değişmeden hediye almaktan hoşlanırlar. Diğer yandan bu sürekli bir beklentiye dönüşebilir. Tüketici marka tercihinden çok hediyeli ürün arayışına girerse, bundan rekabet halindeki tüm markalar zarar görür.

Kupon : Yabancı ülkelerde, özellikle A.B.D.de çok yoğun kullanılan bir tekniktir. Gazete ve dergilerde yayınlanan kuponlar tüketicilere çeşitli indirimler sunar. Kuponları biriktiren tüketiciler ilgili ürünleri daha ucuza satın alabilirler. Kuponları takip etmeye başlayan tüketicilerin bunu bir bağımlılık haline getirdikleri bilinmektedir.

İndirim : Satışları kısa vadede artırmanın etkili yollarından biridir. Tüketiciler ihtiyaçlarından daha fazla miktarlarda satın alma yapabilir. Kısa vadede rakiplerden pazar payı çalmak mümkündür ama dikkatli bir fiyatlandırma politikası ile yönetilmezse marka imajına zarar verebilir.

Örnek Ürün: Kalabalık ve rekabetin yoğun olduğu pazarlara yeni bir marka veya ürünle girmek son derece zordur. Bu tip durumlarda hem ürünü denetmek hem de marka adını duyurmak için ücretsiz numune ürünler tüketiciye hediye olarak verilir.

Yarışma-Çekiliş: Bir yarışmayı veya ürünü satın alanlar arasında yapılan çekilişi kazananlara hediyeler dağıtılmasıdır. Satışları artırmasının yanı sıra; yarışmaya veya çekilişe katılabilmek için tüketicilerden pek çok kişisel bilgi toplanır. Bu bilgiler markanın veri tabanına aktarılarak ilerideki tanıtım çalışmalarında kullanılabilir.

Bayi Toplantısı: Aracıları bir araya getiren ve motive eden toplantılardır. Yoğun çalışan bu kitle
için tatil ve benzeri organizasyonlar şeklinde de planlanabilir.

Teşhir Malzemesi: Özellikle perakendecilerin satışlarına destek olmak amacıyla kullanılır.Aracılar markanın kendileri için geliştirdiği bu tür malzemeleri kullanarak satışlarını artırırlar.


  • -

Mobil Pazarlama Nedir?

Mobil Pazarlama Nedir?
Mobil pazarlama, sadece firmalar ya da belirli servisler tarafından, mobil telefonuna gönderilen bilgilendirme mesajları olarak düşünülür. Ancak gerçekte mobil pazarlamanın anlamı, tüketicisiyle ürünlerini buluşturduğu, tanıtımını ve kampanyalarını duyurduğu mobil platform olarak düşünülebilir. Sade ve anlaşılır bir tanımda bulunmak gerekirse mobil pazarlama tüketicilere mobil kanallar üzerinden ulaşmayı hedefleyen, geleneksel pazarlama kanallarına entegre edilen kanaldır.

Mobil pazarlama

Mobil pazarlama

Ülkemizdeki gibi cep telefonunun yaygın kullanıldığı ülkelerde, mobil pazarlama, firmalar için maliyeti düşük, hızlı ve hedef kitleye kolayca ulaşma imkanı sağlayan bir yöntemle arasında sayılabilir. Dolayısıyla bu da firmaların mobil pazarlama etkinliği doğru yönelmelerini ile sağlanıyor. Hedef kitlelere, geleneksel kanallarla ulaşmaya çalışan markalar için, yepyeni iletişim yöntemi olan bu esnek pazarlama, şirketlerin müşterilerine birçok farklı yoldan ulaşmasını sağlıyor. Mobil pazarlama daki en güçlü yan, anlık dokunma imkanı ve lokasyondur. Müşteriye özel fayda sunabilmesi ise en büyük artılarındandır. Müşteri segmentasyonu ile operatörler sayesinde oldukça detay olabildiği mobil pazarlamada istenildiği takdirde nokta atışı yapılabiliyor. Cep telefonu üzerinden pazarlama yöntemi özellikle 2000’li yılların başında, kısa mesajın Avrupa ve Asya’nın bazı bölümlerinde popüler olmasıyla şirketlerin kişilerden ve kuruluşlardan mobil telefon numaralarını toplayarak pazarlama içerikli mesajlar göndermesiyle hız kazandırldı.

Mobil satış

Mobil satış

Mobil pazarlamada müşteri ile olan etkileşim cep telefonu ya da benzeri bir mobil cihaz ile sağlanır, etkileşim aboneye basit bir pazarlama mesajı göndererek, yeni bir kampanyaya katılmaya çağırarak ya da mobil bir web sitesini ziyaret etmeye yönlendirerek yapılmaktadır. Mobil iletişim sadece insanların cep telefonları ile internete bağlanmasını sağlamakla kalmaz ayrıca onlarla iletişim kurabilmek ve mesajımızı en verimli yollardan iletebilmek için yeni yöntem oluşturur. Bu anlamda mobil pazarlama, son zamanlarda alışkın olduğumuz interaktif pazarlama metotları arasında en akıcı ve etkileşimi yüksek olanlarından biri olarak bilinmektedir.


  • -

Sem nedir

Category : Genel

Sem Nedir?
Sem, (Search Engine Marketing) arama motorları pazarlamacılığıdır. Seo ve sem ayrı yöntemlerdir fakat pazarlama konusunda beraber kullanılan stratejilerdir ve seo eğitimi altında ikisinide kolaylıkla vakit ayırmak şartıyla kolayca öğrenebilirsiniz. Tüm arama motorlarında (google, yahoo, bing, yandex), ayrıca sosyal medya (facebook, instagram, twitter) da bu yöntemlerle pazarlama yapılmasına kısaca sem denir. Dijital pazarlamacılığında olmak istiyorsanız, bu yöntemleri aynı anda yürütebilmesiniz. İnternet kullanıcıları, arz talep döngüsü içerisinde yer alırlar. İnternet kullanıcıları ise gereksinimlerini çeşitli alternatifler çerçevesinde karşılar. Buna ulaşabilmek web sitesinin başarılı olması anlamına gelir. Talep ve ihtiyaçların belirlenmesini sağlayan sistemlerin kullanılması çok önemlidir. Web sitenize talep formu veya anket oluşturmak internet kullanıcılarının ihtiyaçlarını öğrenmek için faydalı olacaktır.

Sem nedir

Sem nedir

Digital pazarlamayı yeni ufuklara taşımak sem kullanarak elde edebilirsiniz. Bu avantaj sayesinde müşteri sayınız mağazanızla sınırlı kalmayarak çok geniş kitlelere ulaşabilir. Üstelik diğer pazarlama yöntemlerinden daha ucuz ve kolay bir pazarlama yöntemidir. İnternet çağına, pazarlamanın altın çağı diyebiliriz. Digital pazarlama başarısı istiyorsanız ölçülebilir alt yapı önceliğiniz olmalıdır. Yani, seo ve sem çalışmalarını yakından takip etmelisiniz. Web sitenizde ürünler veya da hizmetler satıyorsanız, sadece seo çalışmaları digital pazarlama öngörüsü için yeterli değildir. Ciddi dijital pazarlama stratejisi için sem kullanmak akıllıca olamkatadır. Sem sayesinde, reklam metin ve görselleri hazırlanarak internet te reklamlarınızı oluşturabilirsiniz.

Sem Eğitimi

Sem Eğitimi

Sem için ayıracağınız yatırıma göre hedef kitleniz artabilir, sadece istediğiniz kitleye odaklanabilir. Uygun fiyatlara ve aracısız olarak reklamlarınız yayınlatabilirsiniz. Sem, sonuçlarını hemen görebileceğiniz dijital pazarlama stratejisidir. İnternet ten gelir elde etmek istiyor ve digital pazarlama girişimlerinizi internet ten de yürütmek istiyorsanız, web siteniz için seo ve sem çalışmalarını mutlaka yaptırmalısınız. İkisi birlikte oluşturulduğunda müşteri portföyünüzün büyüdüğünü ve işinizi ne kadar geliştiğini görebilirsiniz.


  • -

Seo nedir?

Category : Genel

Seo nedir?
Seo, (arama motoru optimizasyonu) web sitelerinin, arama motorlarının kriterlerine uygun olaması sağlanarak hedeflenen (anahtar kelimeler) aramalarda ilk sayfalara yükseltilmesidir. İngilizcede açıklaması seo (search engine optimization) olarak bilinir. Arama motorları, arama sonuçlarını gösterirken algoritmik bir yapı uygulamaktadır, yıllar önce senede bir kaç defa yapılan bu algoritmik değişim (insanlara daha iyi, daha kullanışlı, daha gerçekçi sonuçlar için yapılıyor) şimdilerde nerdeyse günlük yapılmaya başlanmıştır. Web geliştiricileri; yazmış oldukları sayfaları bu ayrıntıya dikkat ederek oluştururlar (:o))). İnternetin ekonomik anlamdaki gücünün artması neticesinde yaygınlaşmaya başlamıştır ve ülkemizde son beş yılda bilinir hale gelmiştir. Şimdilerde şirket veya firmalar seo eğitimi için
çalışanlarına daha çok olanaklar sağlamaktadır.

seokursuistanbul

Seo kursu

Site içi seo
Arama motorlarının sitenizi daha iyi tarayabilmesi ve bilmesi için bazı teknik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Web siteniz içerisinde yapılan teknik düzenlemelere site için seo “on-page seo” denilmektedir. Site içi yapılan işlemler; arama motorlarının sitenizi zaman zaman okumalarına ve anlamlandırmasına katkıda bulunur. Arama motorları; bir sitenin içeriği ile değerlendirirken kullanıcı deneyimini gözönün de de bulundurur ve algoritmasını o deneyimlere paralel olarak yapar. Arama motorlarının en büyük amacı da kullanıcıların istediği sonuçları onlara en iyi şekilde sunmaktır. Site içi seo : ile tüm sayfa ve kategorilerin seo ya uyumlu olarak arama motorlarına anlamlandırılma işlemleri yapılmaktadır. Böylece kullanıcılar arama motorlarında hedef kelimeleri ile alakalı en kaliteli içeriğe ulaşması sağlanır. Site içi arama motoru optimizasyonu işlemlerine örnek olarak bazıları sitemap, robots.txt, Uygun başlığın kullanılması, resim uyumluluğu, alan adı (domain) uygunluğu, benzersiz içerik, mobil site gibi daha bir çok unsurlarla izah edilebilir.

Seo eğitimi

Seo eğitimi

Site dışı seo
Site dışı arama motoru optimizasyonu yapmak için çok çeşitli teknikleri vardır. Bilinen olanı ise sitenin kaliteli ve az backlink sayısına sahip olmasıdır. Backlink, bir web sitesinin diğer bir siteye verdiği linktir. Öncelik Google olmak üzere tüm arama motorları; manipüle edilmiş backlinklere karşıdır. Ancak, backlinklerin arama motorları nezdinde bir referans olmasıdır. Dolayısıyla arama motorları, gerçek olmayan bir referansı kabul etmeyecektir. Amaç web sitesine gelen backlinklerin gerçek kullanıcılar tarafından bilinerek verilmesidir. Oluşturulması da kaliteli ve insanların gerçekten beğenilen web sitesi oluşturmak, web sitesinde ilgi çekici içerikler yayınlamaktır. Bu sayede insanların sitenize backlink vermesini sağlayabilirsiniz. Backlinkler dışında arama motorları; kullanıcı deneyimlerini göz önünde bulundurarak web dünyasındaki birçok öngörüden yararlanır ve algoritmalarını bu öngörülere dayandırır. Sosyal medyadaki bilinirlik, marka bilinilirliği gibi etkenler de arama motorlarının dikkat ettiği alanlardır. Bu mecralara da ki alanlar da; etkinliğe daha fazla ilgi duyulmalıdır.