Monthly Archives: Şubat 2018

Dijital Pazarlama Tezi Hazırlama

Category : Genel

Dijital Pazarlama Tezi Hazırlama
Şirketlerin, işletmelerin ve kurumların daha profesyonel bir şekilde idare edilebilmesi, satış girdilerinin takip edilebilmesi, modern pazarlama yöntemlerinin şirket bünyesinde uygulanabilmesi için üniversitelerde dijital pazarlama ile verilmekte ve öğrenciler bu konuda tez hazırlama aşamalarını gerçekleştirmektedir. Global ölçekteki ekonomik faaliyetlerin en önemli unsurlarının başında gelen pazarlama günümüzde modern uygulamalarla ve oldukça efektif yöntemlerle sunulmaktadır. Bu sebeple pazarlama bölümünde eğitim alan öğrenciler şirketlere ait olan ürünlerin sınıflandırılmasını, standardize edilmesini ve daha sonra farklı pazar profillerine açılmasını sağlamak için çeşitli dersler almaktadır. Kariyer ve iş olanakları bakımından önemli bir bölüm olan pazarlamada okutulmakta olan temel dersler arasında matematik, maliye, istatistik, hukuk, bilgisayar gibi temel derslere yer verilmektedir. Ayrıca pazarlama ile oldukça yakın bir ilişki içerisinde bulunan reklamcılık, kalite kontrol ve standardizasyon, pazar araştırması gibi mesleki dersler de sunulmaktadır. Bu noktada pazarlama tezi hazırlama aşamasına gelmiş olan öğrenciler kurumumuzla iletişime geçebilmektedir.

Tez

Tez


Geleceğin Mesleklerinden Pazarlama İçin Tez Yazımı

Pazarlama bölümünden mezun olanlar şirketlerde ve işletmelerde pazarlama yönetimi uzmanı ve pazarlama meslek elemanı olarak görev yapabilmektedir. Ancak günümüzde internetin gelişmesiyle beraber özellikle sosyal ağların ticari firmaların da merkezine oturması sebebiyle pazarlama bölümünde sosyal ağ yönetimi gibi önemli olan etkinliklere ve derslere de yer verilmektedir. Bundan dolayı kariyer bakımından pazarlama bölümünden mezun olanlar şirketlerin sosyal medya danışmanlığını yapabilmekte aynı zamanda çok yakın bir ilişki içerisinde bulundukları müşteri hizmetleri departmanlarında da görev alabilmektedirler. Ülkemizde özel ve devlet üniversitelerinde sunulmakta olan pazarlama bölümünde kariyer olanakları yüksek lisans ve doktora seviyesinde bulunmaktadır. Programlar sırasında öğrencilerin en çok zorlandığı aşama tez yazım dönemidir. Bu dönemde pazarlama tezi hazırlama talebiyle kurumumuzla iletişime geçildiğinde profesyonel tez danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Tez hazırlama

Tez hazırlama

Pazarlama Tezi Danışmanlık Hizmetleri
Kurumuz tarafından sunulmakta olan profesyonel pazarlama tezi hazırlama danışmanlık hizmetlerinde literatür taraması ile işe başlanmaktadır. Daha sonra tezin yazım aşamasında gerekli olan bütün istatistik ve analizler kurumumuzun profesyonelleri tarafından sağlanmakta, öğrenciye gerekli destek sunulmaktadır. Ayrıca üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde editoryal destek yine kurumumuzdaki uzmanlar tarafından verilmektedir. Tüm bu aşamalarla beraber tez yazımı tamamlanarak savunma aşamasında öğrencimize %100 başarı garantisi verilmektedir.


WhatsApp chat